Hội nghị Phát triển ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 2014

Hội nghị Phát triển ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 2014

 

Đứng trước đòi hỏi sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ cho da giầy, mới đây, ngày 26 tháng 2 năm 2014, bộ Công Thương phối hợp với Viện Nghiên cứu Da - Giầy, Hiệp hội Da – Giày – Túi xách Việt Nam tổ chức “Hội nghị phát triển ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 2014” để tìm ra hướng đi đúng đắn cho ngành thuộc da ở Việt Nam.

Video clip

Đơn vị trực thuộc