Hội thảo khởi động dự án: Hỗ trợ doanh nghiệp Da - Giầy đáp ứng tốt hơn các qui định về an toàn sản phẩm

Hội thảo khởi động dự án: Hỗ trợ doanh nghiệp Da - Giầy đáp ứng tốt hơn các qui định về an toàn sản phẩm

 

Hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2014, trong khuôn khổ của Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp Da Giầy đáp ứng tốt hơn các yêu cầu an toàn sản phẩm” được Liên minh châu Âu tài trợ, Viện Nghiên cứu Da Giầy cùng với các đối tác là Trường Đại học Northampton của Anh và Hiệp hội Da – Giầy – Túi xách VN tổ chức Hội thảo Khởi động dự án. Mục đích của Hội thảo nhằm giới thiệu rộng rãi mục tiêu và các hoạt động cụ thể của dự án tới các cơ quan, ban ngành, các tổ chức liên quan và các đơn vị hưởng lợi trực tiếp từ dự án.

 

Video clip

Đơn vị trực thuộc