Bảy tháng đầu năm xuất khẩu giày dép đạt gần 5,78 tỷ USD

Bảy tháng đầu năm xuất khẩu giày dép đạt gần 5,78 tỷ USD

 

Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam ra thị trường nước ngoài sau 4 tháng liên tục tăng trưởng dương, đến tháng 7/2014 kim ngạch sụt giảm nhẹ 2,03% so với tháng 6, nhưng so với cùng tháng năm ngoái vẫn tăng 23,51%, đạt 945,44 triệu USD; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép cả 7 tháng đầu năm lên 5,78 tỷ USD, tăng 21,54% so với 7 tháng đầu năm 2013.

Video clip

Đơn vị trực thuộc