[MUTRAP] THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO 9-10/3 tại Hà Nội và 12-13/3 tại HCM

[MUTRAP] THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO 9-10/3 tại Hà Nội và 12-13/3 tại HCM

Thực hiện Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp Da – Giầy đáp ứng tốt hơn các qui định an toàn sản phẩm” do Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ nằm trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP), Viện Nghiên cứu Da - Giầy phối hợp với Trường Đại học Northampton, Anh tổ chức Khóa đào tạo cho các cán bộ đăng ký tham gia Tư vấn viên dự án, Đại diện các Doanh nghiệp Da Giầy quan tâm đến nội dung khóa học.

Video clip

Đơn vị trực thuộc