Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong 11 tháng năm 2013

Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong 11 tháng năm 2013

 

Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang các thị trường trong 11 tháng năm 2013 đạt 7,48 tỷ USD, chiếm 6,21% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2012. Tính riêng trong tháng 11 năm 2013, kim ngạch xuất nhóm hàng này đạt trên 807,73 triệu USD, tăng 12,7% so với tháng 10/2013.

Video clip

Đơn vị trực thuộc